Về chúng tôi

Quảng Đông ánh sáng được tìm thấy ở thẩm diễn xuất tại bộ chỉ huy tại Longjiang Town, Shun District, Phật Sơn City, Guangdong Province.LEE Lighting là một công ty được phê chuẩn ISO9010,000 đề: Xưởng làm việc, sở hữu các hệ thống lắp ráp tự động cao cấp và thiết bị thử nghiệm tiên tiến (như nhà tù Goniopoters System-dark room, EMC thử nghiệm, hỗn hợp Domain Oscilloslet, thử nghiệm an toàn, Integrating cầu, Temp & Phòng thử nghiệm nhân dạng, Phòng thử nghiệm với nh... LƯỢT XEM

tấm ảnh